logg inn
Banner Image
basket waiting

Vilkår og betingelser

Salgs- og leveringsbetingelser
De følgende salgs- og leveringsbetingelsene gjelder, såfremt ikke annet skriftlig foreligger.
Force majeure
Det tas forbehold for force majeure ved alle ordremottakelser. Vi forbeholder oss rett til å heve ordren helt eller delvis, eller utsette leveringen ved streik eller lock-out, ødeleggelser pga. brann- eller vannskader, maskin- og strømsvikt, nasjonale eller internasjonale krigshandlinger, råvaremangel eller andre leveringsproblemer av samme karakter.
Priser
Alle opplyste priser er fastsatt under forutsetning at våre kostpriser og andre omkostninger forblir uendret. Leveringsdagens priser er gjeldende.
Tilbud
Alle tilbud blir gir uten forpliktelser og med forbehold for prisøkninger og endrede leveringsmuligheter. Tilbud er gyldig i 30 dager, såfremt ikke annet er skriftlig avtalt.
Kredittvurdering
Standard kredittvurdering utføres av Lyreco før levering. I samsvar med lovendring fra 1. januar 2011, sender kredittvurderingsbyrået en kopi av kredittvurderingen til enkeltpersonforetak, selskaper og kommandittselskaper.
Betaling
Full betaling skal skje innen 15 dager, såfremt ikke annet skriftlig foreligger. Lyreco forbeholder seg retten til å kreve gebyr for purringer i henhold til gjeldende lover.
Renter
Etter forfall forbeholder vi oss retten til å beregne morarenter i henhold til gjeldende lover.
Eiendomsforbehold
Leverte varer forblir Lyrecos eiendom inntil full betaling er mottatt.
Kvantum
Vi forbeholder oss retten til å forta mindre justeringer i overensstemmelse med våre katalogvarers pakkestørrelser. Spesialbestilte varer leveres kun i mengder tilsvarende pakkestørrelser.
Leveringstid
Det ytes ikke kompensasjon forbundet med økonomisk tap ved forsinket levering.
Levering
Lyreco har fri levering av katalogvarer i hele Norge.
Returservice
Katalogvarer kan byttes/returneres innenfor 30 dager etter forhåndsavtale med kundesenteret. Varene skal returneres i uåpnet originalemballasje sammen med en følgeseddel for å motta kreditering. Den må være uten påskrift eller skader påført av kunden. Øvrige varer mottas ikke i retur.
Garanti
Garanti i henhold til gjeldene lover.
Reklamasjon
QLT 2 06 NO V2
2012-11-29
Alle reklamasjoner skal meldes senest innen 30 dager etter mottakelse av varene. All retur skal være forhåndsavtalt med Lyrecos kundesenter, og varer skal returneres forsvarlig emballert med følgeseddel.
Produksjonsordrer
Salgs- og leveringsbetingelser for ordrer på trykte og spesialproduserte varer vil fremsendes etter forespørsel.